lørdag 27. februar 2016

Aktiviteter gjennomført skoleåret 2014- 2016

Creating project team and tools
På Kuben videregående skole har Oppfølgingstjensten et eget tiltak for elever som har droppet ut av videregående. Det var derfor naturlig å legge Erasmus+prosjektet til denne avdelingen. Vårt Erasmus-team består av alle elevene og lærerne på OT. Vi har implementert de fleste prosjekteaktivitetetene inn i den ordinære undervisningen. 
Vi har laget et Erasmushjørne der vi stiller ut souvenirer og gaver og bilder fra møtene vi har hatt underveis i prosjektet.  Vi har en egen blogg der alt om prosjektet blir lagt ut på norsk. http://dropoutvgs.blogspot.no/
Der finner man også link til prosjektets egen hjemmeside. www.oneistoomany.net. Vi er også med i to facebookgrupper (en lukket for lærere og en åpen for elevene) https://www.facebook.com/groups/oneistoomany/ 
whatsup-gruppe og Etwinning.


Online Logo, poster, motto, short film competition.

Alle elevene var involvert I å lage logo og kortfilm. Temaet for filmen var noe de kjente seg igjen i og engasjerte dem. De fikk være kreative. Filmsspråket er noe de fleste behersker godt og ofte bedre enn skriftspråket. Elevene ble delt i to grupper. De skrev manus, instruerte skuespillerne, spilte rollene og filmet selv. Gjennom prosessen lærte de hvor viktig det er å kunne samarbeide. De lærte også betydningen av å møte opp på skolen og at deres tilstedeværelse var viktig. Filmen ga dem et nytt perspektiv på hvorfor det var viktig å møte opp på skolen.


Seminars and workshops for all stakeholders.
I desember invitert elevene på OTBygg foreldrene sine til skolen.  De ville lære foreldrene sine å sette opp en vegg, sette opp tømmermannspanel, sveise sammen rør og tegne en byggetegning. De fleste foreldre kunne ikke disse tingene fra før. Studentene fikk muligheten til å vise hva de hadde lært så langt på skolen. Etter en god  arbeidsøkt i snekkerverkstedet avsluttet vi med kaffe, kaker og en prat. Mange foreldre sa at dette var betste møtet de hadde vært på på skolen noensinne.


I februar invitert lærerne i Erasmusteamet skolens rådgivere og interesserte lærere til et seminar om skolevegring. Det er en liten gruppe av unge mennesker som droppe ut av skolen fordi de  heller vil være hjemme. Disse ungdommene er snille og hyggelige og har verken rusproblemer eller er kriminelle. De bare vil ikke gå på skolen. De vil heller være hjemme å se tv, film, serier og spille dataspill eller se youtube. Noen har sittet hele natten og spilte med andre gamere over verden og kommer seg ikke opp om morgenen. De snur døgnet og noen er blitt spillavhengige.  Det er en taus ungdomsgruppe og mange lider av angst og depresjon. Til seminaret fikk vi besøk av en psykolog og en utekontakt fra Bærum kommune som fortalte om hvordan de jobbet med disse ungdommene. De inviterte foreldre til temakvelder der foreldrene fikk mulighet til å snakke med andre foreldre og få veiledning i hvordan de skulle håndtere situasjonen. Kommunen hadde også startet et spillhus hvor gamerne kan møtes og spille. Målet var å få ungdommene ut av rommet sitt og en mulighet til å snakke med dem og hjelpe dem til å bygge opp selvtillit på andre områder enn gaming.
Career-Planning Organization
Mye av karriereveiledningen har vært en del av den ordinære undervisningen jmf læreplanene I yrkesutøvelse og prosjekt til fordypning. I tillegg har elevene fått individuelle veiledning og vært med på utdannningsmesser og workshop. Skolen arrangerte en to-dagers workshop "Min framtid" der eksterne bidragsytere deltok.

Læringsstragegier
Opplæring og kursing i læringsstrategier og studieteknikk er primært en del av den ordinære undervisningen. I tillegg har elevene på hele skolen fått et eget kurs ved skolestart samt en oppfrisking i løpet av høsten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar