tirsdag 24. oktober 2017

Linker og andre ressurser på arbeid mot frafall

Det gjøres mye bra arbeid for å få flere til å gjennomføre videregående skole i Europa. Her vil jeg samle ressurser som jeg kommer over. Mye får jeg gjennom det europeiske nettverket som er skapt i løpet av prosjektperioden.

European center for Development of vocational Training.

http://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar