mandag 1. desember 2014

Nå er vi igang - første dagen

En lang dag! Første delen av dagen hadde alle deltakerlandene en presentasjon av sitt, land, sin skole og sine utfordringer med frafall. Det var mange forskjellige skoler som ble presentert. Små skoler fra små steder som Kreta, Kypros og Latvia med få problemer med frafall til litt større skoler som Kuben og skolen i Sør-Øst-London. Skolen i London og Kuben hadde på mange måter de samme utfordringene og kommer til å bli spennende å besøke. Der hadde de langt på vei den samme filosofien i møte med elevene som vi har på OT. I tillegg strever de med å balansere dette sammen med kravene fra myndighetene om standardisert undervisning. Italia fortalte om sin skole med mange varierte tilbud og skolen ble plassert på kartet helt nede på hælen. Et stykke å reise for oss med andre ord, men et sted som ikke mange har vært.

Litt ut på dagen kom den tyrkiske rektoren. En mann av få engelske gloser, men klarte seg godt. Et pussig utslag av kulturkollisjon for min del skjedde da alle spratt opp og stilte seg i kø foran rektor med hver sin gave. Gaver hadde deltakerlandene også med til oss andre deltakerland.... Dette kom litt uforberedt på meg. En masse gaver hadde jeg ikke med. Bare til den tyrkiske prosjektgruppa, men heldigvis nok til at også rektor kunne få en svær Freia melkesjokolade.

Etter lunsj dro vi ut til den tyrkiske yrkesskolen. Det finnes ikke noe morsommere og mer interessant enn å være på skolebesøk, og av alle skoler er yrkesskolene det artigste etter min mening. På denne skolen har de tilsvarende vår TIP, BA og EL. De har en stor andel som ikke fullfører, men kommer tilbake senere for å gå på det åpne tilbudet om yrkesutdanning for de uten rettigheter. Til historien hører at elever med mer enn 10 dager med ureglementert fravær blir skrevet ut av skolen. Derfor er det så mange som kommer tilbake på det åpne frivillige tilbudet. Et interessant fenomen. Skolen ønsker at flere fullfører det ordinære tilbudet og at færre begynner på det åpne tilbudet. Det er grunnen til at Tyrkia ønsket å starte dette Erasmus-prosjektet. Hele skolen er involvert og de er veldig stolte over at det nå er i gang. De har laget en egen plakett utenfor ved inngangen og en egen Erasmus-vegg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar